Oslo
98653546
oleaavik@gmail.com

Blokkjedeteknologi – en ny revolusjon

Blokkjedeteknologi – en ny revolusjon

Hei leser!

I fjor sommer hadde jeg billett til festivalen ”Palmesus” i Kristiansand. På grunn av et bryllup kunne jeg ikke reise, og måtte derfor prøve å selge billetten min. Jeg la den ut på finn.no i håp om å få solgt den. Jeg fikk relativt raskt kontakt med en kjøper som kjøpte billetten min. Jeg hadde billetten som en pdf-fil, så vi ble enige om at jeg skulle sende billetten digitalt på mail. Dette gjorde jeg, denne personen fikk reise på festivalen og jeg fikk solgt billetten min. I dette tilfellet gikk alt ærlig og redelig for seg. Likevel kunne jeg ikke la være å tenke hvor enkelt det hadde vært å lure denne personen. Selv om jeg sendte pdf-filen til denne personen sitter jeg jo fortsatt igjen med den på min pc. Jeg kunne enkelt solgt den samme filen til en andre person. Og en tredje. Og en fjerde. Disse personene hadde ikke visst hva jeg gjorde med den opprinnelige filen. Så enkelt kunne jeg svindlet intetanende personer.

Hva om det fantes en teknologi som gjorde det mulig å sende digitale verdier mellom to personer på en sikker måte uten å kontakte en troverdig tredjepart? Hva om jeg kunne sendt billetten digitalt på en måte hvor når jeg har sendt den så har jeg den ikke lenger. Jeg mottar penger og den andre mottar billetten.

Det er denne type teknologi dette innlegget skal handle om. For denne typen teknologi finnes nemlig, og den kalles ”blokkjedeteknologi”. Du har kanskje hørt ordet blokkjede i sammenheng med ulike kryptovalutaer og da kanskje knyttet til den mest omtalte kryptovalutaen, bitcoin. De digitale valutaene baserer seg på blokkjedeteknologi. En blokkjede kan nemlig brukes som en digital regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. Dette er kun en av bruksområdene til blokkjedeteknologi, som åpner for utallige muligheter til å revolusjonere den digitale verdenen.

 • «Mange sier at dette er det største siden internett. Det er en teknologi som kan ha like stor påvirkning på samfunnet som det nettet hadde fra midten av 90-tallet.»

Direktør i NHOs avdeling for forskning, innovasjon og digitalisering, Rune Foshaug til NRK (2017) https://www.nrk.no/viten/xl/teknologien-som-tar-livet-av-avgiftene-1.13337268

Hva er en blokkjede?

Teknologien som ligger bak kan være komplisert å forstå, men jeg skal prøve å forklare prinsippet så enkelt som mulig.

Kort fortalt handler prinsippet om at vi har en datastruktur som gjør det mulig å lagre digitale transaksjoner i et register, hvor kopier av hele registeret er lagret på et nettverk av datamaskiner. Når selgere og kjøpere skal utføre transaksjoner registreres disse i en blokk hvor informasjonen er kryptert. Når denne blokken blir full legges den inn i blokkjeden. Hver blokk i kjeden refererer tilbake til den forrige blokken, som igjen refererer til blokken før den osv, derav navnet ”blokkjede”. Alle brukere i nettverket sitter på en kopi av hele blokkjeden. Alle endringer på blokkjeden må valideres og godkjennes av de andre datamaskinene i nettverket. Det er til en hver tid flertallet som bestemmer om en ny blokk er gyldig og kan legges til i kjeden.

Den store fordelen med et slikt system er at dataene er desentralisert og dermed spredt utover hele nettverket. Dataene er offentlige og blir kontinuerlig oppdatert og validert. Dette gjør at dataene er sterkt beskyttet mot for eksempel et hackerangrep. Det finnes nemlig ikke et sentralisert system som en potensiell hacker kan angripe. Skal man gjøre endringer på en blokk må man gjøre endringer på blokken før denne, og den før der igjen osv. Det krever en usannsynlig stor mengde datakraft. På denne måten er blokkjeden et naturlig robust og sterkt system.

 

Illustrasjon av transaksjonskprosessen i en blokkjede.

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

 

Fem fordeler ved bruk av blokkjedeteknologi

 • Dataene er desentralisert og lagret på hele nettverket
 • Data loggføres og er offentlig for alle i nettverket
 • Ikke behov for tredjeparts involvering
 • Transaksjoner kan godkjennes på kun sekunder eller minutter
 • Kostnadseffektivt

 

Betydninger for samfunnet

Til nå har vi sett på hvordan teknologien fungerer rent teknisk. Men hvilken betydning vil blokkjedeteknologi ha for samfunnet? Mest sannsynlig stor betydning. Noen spennende områder som blokkjedeteknologi kan bli tatt i bruk i fremtiden:

 • Vi vil ikke lenger ha behov for banker for å gjennomføre overføringer av verdi. Transaksjoner mellom to personer vil bli lagret på blokkjeder, i stedet hos en sentralisert bank. Overføringen går mye hurtigere, den er fri for avgifter og er sikrere. Kan leses mer om her: https://www.nrk.no/viten/xl/teknologien-som-tar-livet-av-avgiftene-1.13337268
 • Smarte kontrakter. Digitale kontrakter lagret på blokkjeden som er skrevet som koder. Når en utløsende faktor (tidspunkt, en viss pris) som er forhåndsbestemt inntreffer vil kontrakten utløses i henhold til det som er avtalt/programmert.
 • Bedre systemer for innbyggerne i en stat
  • Digital ID som er lagret sikkert på blokkjeden.
  • Blokkjede til bruk ved valg. Sikrer sikker stemmegivning og motvirker korrupsjon og annen påvirkning.
 • Revolusjon i helsesektoren. Lagring av pasienters helseinformasjon kan lagres sikkert på blokkjeden. Dette vil også ha betydning for andre virksomheter som behandler sensitiv informasjon.
 • Utallige muligheter for økt globalisering. Det vil bli mindre kostnader knyttet til internasjonal ekspansjon. Dette spesielt i forhold til betaling av ansatte som jobber utenlands og handel over landegrenser.

Blokkjedeteknologi er uten tvil en spennende ny teknologi, og høyst sannsynlig kommet for å bli. Det fins utallige bruksområder innenfor vidt forskjellige sektorer. Likevel tror jeg det kommer til å ta tid før vi virkelig får se at det implementeres i samfunnet. Ny teknologi er ofte litt skummel, og i og med at blokkjedeteknologi utfordrer mange oppgaver som i dag blir utført av mennesker er det naturlig å tro at det vil møte motstand fra mange. Jeg tror derimot at det er viktig å være beviste på at denne teknologien er kommet for å bli, og heller se alle muligheten den gir, fremfor å kjempe mot den.

Vil du lære med om blokkjedeteknologi og hvordan det vil påvirke samfunnet vil jeg anbefale deg å se denne videoen med Don Tapscott: